Selecteer een pagina

CD&V Zandhoven

Met een hart voor onze gemeente

gedreven | aanwezig | verantwoordelijk

Ontdek onze lijstOntdek ons programma

Gemeenteverkiezing 2018

Luc Van Hove

Luc Van Hove

Plaats 1 - Burgemeester

Zandhoven

Mieke Maes

Mieke Maes

Plaats 2 - Voorzitter OCMW

Pulderbos

Joris Geens

Joris Geens

Plaats 3 - schepen

Pulle

May Peeters

May Peeters

Plaats 4 - Schepen

Viersel

Betty Bossaert

Betty Bossaert

Plaats 5

Massenhoven

Paula Henderickx

Paula Henderickx

Plaats 6

Zandhoven

Dirk Vercammen

Dirk Vercammen

Plaats 7

Pulderbos

Mieke De Ridder - Van Hecke

Mieke De Ridder - Van Hecke

Plaats 8

Pulle

Els Schellekens

Els Schellekens

Plaats 9

Viersel

Roosmarijn Sips

Roosmarijn Sips

Plaats 10

Pulle

Maria Van Rompaey

Maria Van Rompaey

Plaats 11

Massenhoven

Jelle Lauwereys

Jelle Lauwereys

Plaats 12

Pulderbos

Steven Van Staeyen

Steven Van Staeyen

Plaats 13 - 1ste Schepen

Pulderbos

Rudy Willems

Rudy Willems

Plaats 14 - Schepen

Pulle

Hans Soetemans

Hans Soetemans

Plaats 15 - Schepen

Zandhoven

Luc Verelst

Luc Verelst

Plaats 16

Zandhoven

Lydia Cautereels

Lydia Cautereels

Plaats 17

Zandhoven

Karen Janssens

Karen Janssens

Plaats 18

Zandhoven

Jef Leirs

Jef Leirs

Plaats 19

Pulderbos

Viki Veris

Viki Veris

Plaats 20

Pulle

Marleen Lambrechts

Marleen Lambrechts

Plaats 21

Viersel

Jef Oorts

Jef Oorts

Plaats 22

Zandhoven

Gilbert Hellemans

Gilbert Hellemans

Plaats 23

Massenhoven

CD&V Zandhoven

Lijst CD&V Zandhoven

U ontdekte de voorstelling van onze lijst voor de verkiezingen van 2018. Deze kandidaten zullen CD&V Zandhoven en u vertegenwoordigen in onze gemeente.

Programma CD&V Zandhoven

Mobiliteit en Veiligheid

“Dit zijn voor ons twee uiterst belangrijke thema’s, maar het zijn wellicht ook de meest uitdagende.


Iedereen heeft immers een eigen mening over hoe hard je al dan niet mag rijden of wie er al dan niet door je straat mag komen.
En.. meestal verschillen de meningen onderling.

Wij stelden steeds  uw veiligheid – in de ruime betekenis – voorop. En dat blijven we doen.”

  • Buurtbus
  • ANPR camera’s aan de op- en afritten van de autosnelwegen
  • Verdere uitbreiding BIN (Buurt Informatie Netwerk)
  • Hertekening snelheidszones
  • Aanwezigheid van een politiepatrouille dag en nacht
  • Inrichting veilige schoolomgeving Pulle en Viersel
   Schoolomgeving Viersel - CD&V Zandhoven
  • Heraanleg kruispunten Boudewijnlaan-Dorpsstraat Pulle

Nieuwe kruispunten Pulle - CD&V Zandhoven

  • Heraanleg kruispunt Rozenlaan-Eikenlaan Pulderbos
  • Nieuw verkeersregime centrum Zandhoven, Pulle en Massenhoven
  • Verbetering fietsinfrastructuur (fietspad Goormansstraat, fietspad tussen Pulle en Pulderbos, brug kapelletje Pulderbos, Kerkstraat, …)

Nieuw fietspad Pulsebaan - CD&V ZandhovenBrug kapelletje - CD&V Zandhoven

  • Professionalisering brandweer met 3 beroepsbrandweerlieden te Zandhoven
  • Fietsroutes die onze deelgemeenten verbinden

Fietsroutes - CD&V Zandhoven

 • Verder inzetten op een veilige schoolomgeving
 • Aandacht voor sluipverkeer en vrachtenwagenverkeer
 • Verbod voor doorgaand vrachtverkeer in onze dorpskernen
 • Blijven ijveren voor het vervolledigen knooppunt E313/E34
 • Ontmoedigen sluiproutes door aangepaste inrichting
 • Inrichten parkeerzones voor vrachtwagens buiten het centrum van de deelgemeenten
 • Verzet tegen een eventuele bijkomende brug over Albertkanaal te Grobbendonk
 • Verder inzetten op de zwakke weggebruiker
 • Invoering fietsstraten
 • Verder investeren in fiets- en voetpaden
 • Doorsteken voorzien naar de bovenlokale fiets-o-strades
 • Plaatsing extra (bewaakte) fietsenstallingen
 • Duurzaam parkeerbeleid
 • Aanleg parkeerhavens in centrum Zandhoven en invoering kort parkeren voor de lokale handelaars
 • Overbelasting openbaar domein aanpakken
 • Inzetten op verschillende vervoersmodi
 • Mobiliteitstoets bij nieuwbouw
 • Opvolging initiatieven bovenlokale mobiliteit (Vervoersregio en Middenkempen) met als doel om Zandhoven op andere manieren dan de auto bereikbaarder te maken (Waterbus, fiets-o-strades, openbaar vervoer, …)
 • Smart-mobility
 • Blijven ijveren voor goede busverbindingen, ook in Viersel
 • Opmaak nieuw mobiliteitsplan
 • Voorzien nieuw commissariaat politiezone Zara
 • Blijvend ondersteunen politiezone Zara en Brandweerzone Rand
 • BE-Alert
Onderwijs

“’Wijsheid begint met verwondering’ (Socrates).
Er gebeuren elke dag wonderen in onze scholen. Heb jij ze ook gezien ? Wij wel !”

 

  • Digitalisering onderwijs
  • Organisatie themaweek, bos- en zeeklassen
  • Opstart tekenacademie
  • Elk dorp behield zijn school

Verkeersparcours speelplaats - CD&V Zandhoven

  • Ver doorgedreven samenwerking met Academie voor Muziek, Woord & Dans
  • Organisatie aanvullende opleidingen zoals tabletlessen, taalcursussen en volwassenonderwijs
  • Vergoeding zwemmen en middagbewaking voor alle lagere scholen
  • Behalen van het Save-charter

  • Een school in elk dorp is een blijvende noodzaak
  • Inzetten op blijvende samenwerking met de verschillende scholen op ons grondgebied
  • Blijvend voorzien van een maandelijks bibliotheekbezoek voor alle schoolkinderen
  • Opvolging dossier zwembad
Lokale Economie

“De taak van onze gemeente voor lokale economie kan uitgedrukt worden in het drieletterwoord ‘OPI’ wat staat voor Ondersteunen, Promoten en Innoveren. Ook de komende zes jaar willen we vanuit deze gedachte verder doen en vooruit gaan.”

 

 • Zo! (Zandhoven Onderneemt!) : Invoering algemeen platform ter ondersteuning van de lokale ondernemers  
 • Digitale ondersteuning lokale handelaars via de Zandhoven App
 • Opzetten initiatieven om lokaal te kopen : Zo Dichtblij, KaZo!
 • RUP Gemengd Bedrijventerrein Massenhoven (Vaartstraat) – ruimte creëren voor bedrijven

 

 • Ondernemen in onze gemeente blijvend stimuleren
 • Geen vestigingsbelasting, geen ondernemersbelasting
 • Promotie lokale economie en lokaal kopen
  • ‘cheque in’ voor onze nieuwe inwoners
  • invoering erkende, lokaal geproduceerde streekproducten
 • Netwerken versterken en ondersteunen
 • Verdere opvolging van en samenwerking met Wijk Werken
 • Afbakening kernwinkelgebied met aangepast parkeerbeleid = opmaak detailhandelvisie
  • Kernen van de gemeenten inrichten in functie van de mogelijke lokale handel en kleine handelszaken motiveren om zich te vestigen in de dorpskernen
  • Visie ontwikkelen over het ondernemen langs grote wegen
  • Opmaak door detailhandelscoach en omzetting in beleidsvisie
 • Ondernemersraad als officieel adviesorgaan
Gezondheid

“Gezondheid is de grootste schat en preventie haar bewaker. CD&V vindt dit zeer belangrijk en zal blijven inzetten op het sensibiliseren rond gezondheid.”

 

  • De fitbus kwam langs
  • 10.000 stappen clash / Stap het Af wandelingen
  • Definitief huisvesten ziekenwagen/ambulance in onze gemeente in nieuwe units

Ambulance Zandhoven - CD&V Zandhoven

 • Lezingen en sensibiliseringscampagnes, al dan niet in samenwerking met Logo, rond darmkanker, borstkanker (mammobiel en markactie), ‘Lief voor mijn lijf’, Sven Nys, ‘Vijftig Tinten Tupperware’, hartfalen bij sporters, dwaallicht, dementie…
 • Zandhoven als hartveilige gemeente met AED’s in elke deelgemeente
 • AED's Zandhoven als harveilige gemeente - CD&V Zandhoven

 

 • Samenwerking met Logo behouden
 • Behouden van sensibiliseringsacties om onze inwoners te informeren over gezondheid
Participatie – Communicatie – ICT

“De boodschap moet duidelijk zijn en moet ook daadwerkelijk tot bij onze inwoners geraken. De afgelopen legislatuur introduceerden we de gemeente Zandhoven op sociale media en stroomlijnden we onze communicatie naar onze inwoners toe. Einde verhaal? Nee, meer en beter!”

 

 • WIFI in alle gemeentezalen
 • Kindergemeenteraad
 • Gebruik sociale media (Twitter, Facebook, Instagram)
 • Dorpsdebat bij opmaak Masterplannen
 • Nieuwe gemeentelijke website
 • Zandhoven App
 • Zandhoven app - CD&V Zandhoven

 

 • Kwaliteitsbewaking gemeenteblad en website
 • Voeling houden met onze inwoners en verenigingen
 • Buurtbar en buurtbank
 • Uitbreiding van e-loket mogelijkheden op onze website
 • Vernieuwing sportraad en ondernemersraad
 • Onze gemeente moet op alle kanalen actief en intensief blijven communiceren
 • BE-Alert
Toerisme – Dorpsbeleving – Cultuur – Vrije Tijd

“Vrije tijd, cultuur, toerisme en dorpsbeleving vragen meer en meer een belangrijk plaats in de tijdsinvestering van de mensen. Onder CD&V-vlag ondersteunden en realiseerden we de laatste jaren heel wat nieuwe projecten.  Wij gaan op dit elan verder

 

  • Verdere uitbreiding wandelnetwerk
  • Fietsnetwerk voorzien dat elke deelgemeente verbindt
  • Ondersteuning buurtfeesten via cheques

Zandhoven feest - CD&V Zandhoven

  • Logistieke ondersteuning aan verenigingen en evenementen
  • Inrichting schilderwedstrijd
  • Organisatie ‘Week van de AmateurKunsten’ (WAK)
  • Opstart tekenacademie
  • Zandhoven als Fairtrade gemeente
  • Plaatsing picknick- en zitbanken aan Kanaal Massenhoven en in vele andere straten

    Zitbanken Massenhoven - CD&V Zandhoven

   • Croonhof

  Croonhof - CD&V Zandhoven

   • 11 november viering en ‘Grooten Oorlog’
   • Tettenkotconcerten, Jazza en Kneuterrock
   • Restauratie molen Pulderbos

  Molen Pulderbos - CD&V Zandhoven

   • Markten, kermissen, Veeprijskamp, Molenfeesten, Jumping, ATV Vertellingen …
   • Bloemenactie

  Bloemenactie - CD&V Zandhoven

  • Samenwerking met Land van Playsantiën

   

  • Toeristische folders herwerken
  • Infopunt voor toerisme oprichten
  • Cultuurhuis met podiumzaal
  • Vrijetijdscentrum met integratie bibliotheek en jeugdcentrum
  • Buurtbar en buurtbank
  • Elektriciteitskasten bekleden met foto’s uit onze gemeente
  Financiën

  “Zandhoven is een financieel gezonde gemeente die klaar is voor de toekomst.
  Onze beloften voor de toekomst ogen niet enkel bijzonder positief, ze zijn ook financieel afgetoest én  haalbaar. Jarenlang bouwden we  de schulden af en zo kreeg onze financiën zuurstof. Daar profiteren we nu van. En toch liggen onze belastingtarieven ver onder het gemiddelde van Vlaanderen. (Onze belasting onroerende voorheffing is zelfs bij de 15 laagste van Vlaanderen en bijna nergens meer is de GFT ophaling –zoals bij ons – gratis). Je moet het maar doen, hé”

   

  • Investeringsruimte creëren door verdere schuldafbouw
  • BBC werd ingevoerd (nieuw boekhoudpakket)
  • Geen belastingverhoging
  • Zandhoven is een belastingvriendelijke gemeente, ook voor de bedrijven

   

  • Zandhoven blijft een belastingvriendelijke gemeente, ook voor de bedrijven
  Kinderen - Jongeren - Jonge gezinnen

  “’De jeugd is de toekomst en de toekomst moeten we veiligstellen’, vanuit deze optiek vindt u op onze lijst niet enkel wat jonge krachten terug, maar willen we ook tijdens de komende legislatuur kinderen, jongeren en jonge gezinnen ten volle blijven ondersteunen.”

   

  • RUP zonevreemde terreinen : voorzien bijkomende ruimte voor onze verenigingen (Chiro, LRV en voetbal)
  • Brede ondersteuning jeugdverenigingen (hulp aanbouw Chiro Viersel, aankoop grond Massenhoven, KLJ lokaal Pulderbos)

  KLJ lokaal - CD&V Zandhoven

   • Boost nieuwjaarszingen
    Nieuwjaarszingen - CD&V Zandhoven
   • Uitbreiding Grabbelpas
   • Oprichting Huis van het Kind

  Huis van het kind - CD&V Zandhoven

   

  • Verkoop gemeentelijke gronden aan jongeren met een band met onze gemeente (wonen in eigen streek)
  • Vernieuwing kinderdagverblijf
  • Organisatie buitenspeeldag, binnenspeeldag, Zandrock for kids
  • Organisatie, uitgebreide ondersteuning en subsidiëring van opleidingen voor jeugdleiders
  • Kindergemeenteraad
  • Musical-opleiding
  • Inrichting speelpleinen Speelplein Viersel - CD&V Zandhoven

  • Nieuw jeugdhuis en verdere ontwikkeling naar jeugdcentrum door de integratie in het Vrijetijdscentrum
  • Inzetten op verantwoord fuiven (Security Premie, groepsaankoop gehoorbescherming…)
  • Speelweefsel (onze speelpleinen met hun eigen infrastructuur in kaart brengen en promoten)
  • Kinderwandeling (cfr. Blote voetenpad)
  • Jeugdconsulent
  • Hulp bouw Chiro lokaal Massenhoven
  • Educatief bos
  • Opvoedingsondersteuning (infomomenten rond pesten, autisme, …) blijvend voorzien
  Senioren

  “De senioren vertegenwoordigen een belangrijke groep in onze gemeenschap.   Voorzieningen in huisvesting en mobiliteit, info-momenten en mensen samenbrengen blijven we als CD&V ondersteunen.”

   

  • Activering seniorenraad
  • Verlagen voetpaden voor mindermobielen
  • Rekening houden met mindermobielen bij heraanleg opstapplaatsen de Lijn
  • Organisatie seniorensportdag
  • Onderdak geven aan ASA (Academie Senioren Antwerpen), de seniorenacademie
  • Goede relaties onerhouden met onze vier zorginstellingen

  • Senioren onder den toren’ : ouderenvoorzieningen voorzien in het centrum
  • Goede bereikbaarheid openbare gebouwen
  • Seniorengids vernieuwen
  • ASA blijvend ondersteunen
  Zorg – Welzijn - Vrijwilligers en OCMW

  Alle inwoners tellen voor ons in Zandhoven. Een eerlijk, onderbouwd en transparant sociaal beleid is wat wij als CD&V belangrijk vinden. De komende zes jaar werken we hier verder aan.” 

   

  Algemeen

   • Integratie OCMW en gemeente
   • Proactief informatie verstrekken over de diensten van het OCMW
   • Drempelverlagend werken
   • Proactieve huisbezoeken bij alle 79-plussers
   • Inzetten op schuldpreventie en schuldhulpverlening
   • Woonbegeleiding voor huurders met zorgnood en onaangepast woongedrag
   • Samenwerking Zandschakel
   • Sociale kruidenier en wereldwinkel huisvesten

  Wereldwinkel - CD&V Zandhoven

  Werk

   • Hulpverlening gericht op tewerkstelling
   • Vrijwilligerswerk aanbieden aan mensen met leefloon en vluchtelingen
   • Kansengroepen begeleiden naar gepaste beroepsarbeid

  Kinderen/jongeren

   • Oprichting Huis van het Kind
   • Studieondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare kinderen door vrijwilligers
   • Samenwerking VZW Feestvarken (kansarme kinderen krijgen een verjaardagsbox)
   • Schuldpreventie bij jongeren

  Mobiliteit

   • Buurtbus
   • Uitgebreide Minder Mobile Centrale met vrijwillige chauffeurs

  Welzijn

  • Oprichting van eerstelijnszone
  • Ontwikkeling Leader project i.s.m. Hooidonk – riksja project

  Riksja project - CD&V Zandhoven

   

  • Algemeen: Uitwerken van duidelijke richtlijnen i.v.m. steuntoekenning (eerlijk en transparant)
  • Werk
  • Verhogen van de activering van mensen zonder werk
  • Oprichten van vrijwilligersloket
  • Kinderen/jongeren
  • Oprichten van speelbabbels
  • Onderzoek samenwerking met Tejo/Overkop Huis (een aanspreekpunt voor jongeren die met iets zitten)
  • Mobiliteit : Zoeken naar goedkopere alternatieven van vervoer
  • Welzijn : Oprichting van geïntegreerd breed onthaal
  Land- en Tuinbouw

  “Melk komt bij ons nog altijd uit de koe en iedereen weet dat eigen gekweekte tomaten ‘top’ zijn.
  We wonen nog altijd op ‘den buiten’. Respect voor de open ruimte en voor hen die op het platteland werken zit in onze genen. Dat respect moet er blijven. ‘De boer, hij ploegde voort’ is een gezegde. Wel …als het van ons afhangt, moet hij dat kunnen blijven doen.”

   

  • Opvolging ruimen van de waterlopen en overleg hierover met de hogere overheid
  • In stand houden schattingscommissie
  • Ondersteuning opstart Buurderij
  • Opvolging ruimtelijke evoluties
  • Gratis afleveren van landbouwfolie op het recyclagepark
  • Ondersteuning lokale landbouwers bij Sigmaplan (en andere “uitdagingen”)
  • Engagement Leader project en het aanreiken en faciliteren van subsidiemogelijkheden naar landbouwers

  • Inzetten op eerlijke lokale handel, korte keten en verder ondersteunen Buurderij
  • Verder ondersteunen van onze landbouwers
  • Ontwikkelingskansen bieden voor land- en tuinbouwbedrijven
  Omgeving (Ruimtelijke ordening en Milieu), Erfgoed, Wonen en Energie

  “CD&V Zandhoven gaat voor het efficiënt en respectvol benutten van onze ruimte voor bedrijven, verenigingen en onze inwoners met aandacht voor nieuwe woonvormen en de huidige energie uitdagingen.”

   

   • RUP zonevreemde terreinen (KFC Pulle, Chiro Massenhoven, LRV Dennenruiters, KFC Pulderbos) – ruimte creëren voor verenigingen

  LRV dennenruiters - CD&V Zandhoven

   • RUP Gemengd Bedrijventerrein Massenhoven (Vaartstraat) – ruimte creëren voor bedrijven
   • Voorzien van nieuwe gratis GFT- bakken
   • Milieu en afval blijft betaalbaar
   • Opvolging grote dossiers zoals windmolens en Adams
   • Samenwerking met Zonnewind cvba
   • Vergroening gemeentelijke gebouwen : zonnepanelen op sporthal, gemeentehuis, Populier, …
   • Werking van de bermvrijwilligers en zwerfvuilactie

  zwerfvuilactie - CD&V Zandhoven

   • Stookplaats renovaties van scholen en openbare gebouwen
   • Vergroening van het gemeentelijk wagenpark

   • Opmaak nieuw gemeentelijk beleidsplan met lange termijn visie voor de invulling van de ruimte
   • Inzetten op nieuwe woonvormen
   • Verbeteren van het ruimtelijke rendement
   • Opmaak bouwcode met parkeernorm
   • Inzetten op verfrissende verdichting>
   • Verder vergroenen van de gemeentelijke gebouwen
   • Subsidie voorzien voor aanleg groendaken op bestaande gebouwen
   • Het voorzien van groendaken in bepaalde gevallen opleggen voor nieuwe gebouwen
   • Het opleggen van het planten van bomen in bepaalde gevallen en dit bij nieuwe ontwikkelingen
   • Kernversterkend beleid voor de dorpen
   • Verderzetten van de samenwerking met Zonnewind cvba
   • Inzetten op alternatieve energiebronnen
   • Modernisering recyclagepark en onderzoek samenwerking met buurgemeenten
   • Oprichting dorpsarchieven en werkgroep heemkunde
  Sport

  “Sport is goed voor lichaam, geest en het brengt mensen samen. In Zandhoven kan je sporten op elk niveau, in clubverband of daarbuiten. Volhouden!”

   

   • Ingebruikname sporthal en boost van aantal sporters in de infrastructuur (55.000 sporters in 2017 in sporthal ’t Veld)

  T'veld - CD&V Zandhoven

   • Outdoor fitness
   • Vernieuwing skate infrastructuur
   • Black Light sportdag
   • Padelterreinen

  Padelterreinen - CD&V Zandhoven

   • Looppaden in elke deelgemeente
   • Uitbreiding voetbalterrein Pulle
   • Realisatie sportcentrum Montens Massenhoven, met herlocalisatie hockey en ondersteuning bij aanleg kunstgrasterrein

  Sportcentrum - CD&V Zandhoven

  • Ruiterhal LRV Pulderbos
  • Beker van Zandhoven
  • Fit-o-meter
  • Sportlaureatenviering
  • Sporters beleven meer campagne
  • Ondersteuning diverse sportverenigingen (o.a. alle voetbalclubs, BMX, motorcross, hockey, LRV, ‘Nelle Heide’…)

  • Verdere vernieuwing skate infrastructuur
  • Ruimtelijke initiatieven nemen om sportclusters te bestendigen, te optimaliseren en uitbreidingsmogelijkheden te voorzien
  • Opvolgen evolutie zwembad
  • Voorzien van sportpunten met netwerk van openbare sportvoorzieningen
  • Zandhovense Sport T-shirt
  • Sport verder promoten en sportverenigingen blijven ondersteunen
  • ‘Cage’ plaatsen
  Openbare werken

  “Nieuwe realisaties en algemeen onderhoud zijn dagdagelijkse bezorgdheden voor ons beleid (of gemeentelijk patrimonium).  Vernieuwing van wegen, verfraaiing van onze dorpskernen en openbaar groen (cf bloemenmanden) staan hoog op onze prioriteitenlijst.  Ook u maakt ons daarop attent —  wij realiseren en voeren uit !!”

   

   • Aanpassing Boudewijnlaan en aanleg parking Torenstraat
   • Kerkstraat

  Kerkstraat - CD&V Zandhoven

   • Kruispunt Kloosterstraat – Slangenbos
   • Pastorietuin Pulle ‘Hof van de Pastoor’

  Pastorietuin - CD&V Zandhoven Pastorietuin- CD&V Zandhoven 

   • Hernieuwen en isoleren daken van de scholen, Bruyneel, Kerk Massenhoven, Bibliotheek Pulderbos
   • Ver-LED-ding openbare verlichting
   • Nieuwe asfaltering wijk Viesenbos

  Asfaltering Viesenbos

   • Betonwegen afschrapen (Herentalsebaan, Boudewijnlaan, Goormansstraat, Dennenlaan, Molenheide)
   • Karrenspoor Heirbaan
   • Parochiezaal Pulle en Massenhoven
   • Vergroening en onderhoud kerkhoven
   • Aanleg fietspaden, o.a Kerkstraat, Goormansstraat, Pulsebaan,…
   • Speelterreinen en petanqueterreinen

  Petanque viersel

  • Brug Viersel
  • Boord Herentalsebaan, Dennenlaan
  • Herinrichting centrum Zandhoven

   

  • Verdere ver-LED-ding van de openbare verlichting
  • Meer infrastructuur voor de zwakke weggebruiker
  • Vergroening openbaar domein met o.a. herwaarderen plantvakken
  • Onderhoud wegen en gemeentelijk patrimonium
  • Opvolging vertaling Masterplan
  • Vierselbaan – Hofstraat – fietspad
  • Geluidsschermen in Viersel en Massenhoven

  Stembussen openen binnen

  Dag(en)

  :

  Uur(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)